Tom Sandbergs fotografier. Foto: fra utstillingen. Siri Wolland

Tom Sandbergs fotografier. Foto: fra utstillingen. Siri Wolland