Glasskunster Ulla-Mari Brantenberg forteller. Foto: Siri Wolland

Glasskunster Ulla-Mari Brantenberg forteller. Foto: Siri Wolland