Søsterkirkene på Gran. Foto: Siri Wolland
Søsterkirkene på Gran. Foto: Siri Wolland

På det lille stedet Granavollen på Gran på Hadeland kan man besøke Søsterkirkene fra middelalderen. To unike steinkirker bygget side om side. Begge kirkene ble bygd på 1100 tallet i romansk stil og senere utvidet i gotisk stil. Her møttes folk til de store årvisse blotsfester og her holdt de ting. Den eldste kirken, Mariakirken, er viet til jomfru Maria, og Nikolaikirken, er viet til St. Nicolaus, skytshelgen for de veifarende, og i dag er dette sognekirken.

Tekst og foto: Siri Wolland. Kunsthistoriker og fotograf

Hvorfor kirkene blir kalt søsterkirkene vet man ikke helt, men én forklaring kan være at det lå et Cistercienserkloster her, som ble til «sister», og dermed søster. Men det er høyst usikkert.

Rett overfor kirkene, i tilknytning til Granavolden Gjæstgiveri ligger det nyrenoverte Glasslåven kunstsenter som ble åpnet i vår. Det var i utgangspunktet en vernet låve på forfallets og sammenbruddets rand, som ble fullstendig omgjort. Stall, høyloft og potetkjeller er blitt til galleri, produksjons- og visningsrom. Her er flere atelier og glassblåserovnshus der kunstneren Ulla-Mari Brantenberg holder til.

Kunst på Glasslåven
Mange kunstfelt er representert, men Ulla-Mari Brantenbergs kunst er spesielt flott. Hun har lang utdannelse og karriere, først og fremst som keramiker, men etter hvert som glasskunstner. Brantenberg startet landets første studioglasshytte på Frysja i 1978, men nå har hun flyttet hit og er fornøyd her. Hun forteller at det har vært en lang prosess i å løsrive seg for å bli glasskunstner. Hun vil ikke være for flink. Hun liker det tilfeldige i kunsten, det litt skjeve. Brantenberg lager nye ting hele tiden, prøver og tester stadig ut nye ting. Det er kanskje derfor glasskunsten hennes er så fascinerende, og så overraskende varierende.

Ulla-Mari Brantenberg, "Ut fra en frossen hage", 1997. foto: Stina Glømmi
Ulla-Mari Brantenberg, “Ut fra en frossen hage”, 1997. foto: Stina Glømmi

Ulla-Mari Brantenberg har hatt uenderlig mange separatutstillinger, hun har fått mange priser og stipender, og hun er en markant nyskapende glasskunstner, som er verdt å møte.

 

Les mer om Glasslåven
Historiske Hadeland