Hvordan fargen legges på.. Foto: Siri Wolland

Hvordan fargen legges på.. Foto: Siri Wolland