Tekst og foto: Siri Wolland,

-som har vært på besøk i Kenya i julen.

Arbeidsoppgavene i masaikulturen er strengt kjønnsinndelt. Men alle kulturer endrer seg over tid, og tilpasser seg et moderne samfunn på godt og vondt. Bedre utdannelse opplyser mennesker, og siden mange Masaier er mer stedfaste nå, vil også kvinner tjene egne penger.
Den norske turistoperatøren Basecamp Masai Mara har siden 1998 vært banebrytende på bærekraftig turisme i området. De har også en avtale med masaiene om å drive en Fairtrade håndverksbutikk i området, der kvinner lager smykker, belter, vesker etc for salg.

75% av inntektene går til kvinnene, og 25% av inntektene går til administrasjon og materialer. Ca 100 kvinner jobber deltid her. De er delt inn i 5 grupper som kommer inn en dag i uken hver. På den måten klarer de å ta sitt ansvar hjemme, og likevel tjene egne penger. Alle produktene de lager er markert med deres navn, som en signatur, og inngår i en lokal mikrofinansenhet.

Masaier er et nomadisk folkeslag. Etter noen hundre år med vandringer sørover, havnet de her, i områdene mellom Kenya og Tanzania. Mange bor i Riftdalen fra Masai Mara til savannen i Serengeti-området. De vandrer mindre nå. Tradisjonelt holder masaiene en variant av zebukveg, som er hardføre dyr. Dyreflokkene gir masaiene det aller meste av det de trenger til livets opphold. Den tradisjonelle maten er melk ofte blandet med blod som tappes fra oksene. Denne skikken innebærer at folk kan leve av kyrnes produkter uten at det blir nødvendig å slakte dem. Men masaiene spiser også kjøtt. Selv om kveg fortsatt er hovedinntektskilden i familien, kan noen ekstra inntekter komme godt med.