Her satt Karen Blixen ofte og skrev brev. Foto: Siri Wolland

Her satt Karen Blixen ofte og skrev brev. Foto: Siri Wolland