Restene av Karen Blixens vogn. Foto: Siri Wolland

Restene av Karen Blixens vogn. Foto: Siri Wolland