Et dansk-norsk kunstnerfellesskap 1879-1886.
Lillehammer kunstmuseum,
4.mars – 4 juni 2017.

Tekst og foto: Siri Wolland, kunsthistoriker og fotograf.

På en snøtung dag var denne utstillingen et lyst og gledelig innslag. Det var lett å la seg rive med i en hverdagslig atmosfære på den italienske landsbygda for drøye 100 år siden.

Peder Severin Krøyer (1851-1909) "Italienske landarbeidere fra Abruzzerfjellene", 1880. Foto fra utstillingen: Siri Wolland
Peder Severin Krøyer (1851-1909) “Italienske landarbeidere fra Abruzzerfjellene”, 1880. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

En gruppe norske og danske kunstnere oppholdt seg ved Abruzzer-fjellene sør-øst for Roma rundt 1880. Danske P.S Krøyer kom hit først. Hans gode venn Eilif Peterssen fulgte med. Mange flere kunstnere fulgte med etter at Krøyer hadde oppdaget landsbyen Sora, og landsbyen ble naturalismens arnested i nordisk sammenheng. Det ble dannet en liten skandinavisk kunstnerkoloni i landsbyene Sora og Civita d`Antino.
Lyset og den hverdagslige skildringen av landsbyarbeiderne, var motivet for Eilif Peterssen da han malte sitt berømte «Siesta i et osteria i Sora» sommeren 1880.

Eilif Peterssen (1852-1928) "Siesta i et osteria, Sora", 1880. Foto fra utstillingen: Siri Wolland
Eilif Peterssen (1852-1928) “Siesta i et osteria, Sora”, 1880. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

-Her er en ny ånd, en naturlighed og sannhed», skrev kritikeren Andreas Aubert. Denne italienske perioden påvirket de skandinaviske malerne og realismen fikk et gjennombrudd.


Nasjonalromantikken og den bruntonede akademistilen ble forlatt, og den nye malerstilen var lys, realistisk og med en friere penselføring. Eilif Peterssen var allerede kjent som en historiemaler og oppholdene i Italia sammen med P.S Krøyer påvirket ham til å male i en mer realistisk sjanger. Flere av kunstnerne på denne tiden var inspirert av det franske, men Italias påvirkning på det moderne maleriet i Skandinavia er mindre kjent, og ikke egentlig undersøkt.

Dette var et hyggelig gjensyn med en litt fjern periode i norsk kunsthistorie. Utstillingen kan virkelig anbefales.

Lillehammer kunstmuseum
Kilde:
Utstillingens katalog og bok: I Italiens lys. Et dansk-norsk kunstnerfelleskab 1879-1886.
Utstillingen er et samarbeid med den Hirschsprungske Samlinger i København, Skovgaard-museet i Viborg og Lillehammer Kunstmuseum.