Gustav Vigeland. Detalj fra Abel munumentet 1905. Fra Vigeland Museet i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland
Gustav Vigeland. Detalj fra Abel-munumentet 1905. Fra Vigeland-museet i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Gustav Vigeland (1869-1943) var som kunstner og biledhugger ganske enerådende i Norge i første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner kanskje best de store runde menneskeskulpturene i Frognerparken. At én kunstner fikk utforme en hel park, er ganske unikt. Dessuten fikk han en helt unik avtale med Oslo Kommune om hus til atelier og bolig, som motytelse for at kunsten skulle tilfalle kommunen etterpå.

Byster. Fra Vigeland Museet i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland
Byster fra Vigeland-museet i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Museet viser utviklingen av Vigelands flotte arbeider! Vigelands portrettbyster er formidable. For et bygg og for en flott samling av skulpturer! Frognerparken er jo fin, men gå innom Vigeland-museet og bli begeistret!

Tekst og foto: Siri Wolland, kunsthistoriker og fotograf.

Les mer her

Vigeland-museet