Picasso. Måken. Y-blokka. Bildet er tatt før istandsettingen etter bomben 22. juli 2011. Foto: Siri Wolland

Picasso. Måken. Y-blokka. Bildet er tatt før istandsettingen etter bomben 22. juli 2011. Foto: Siri Wolland