Picasso. Stranden. Høyblokka. Bildet er tatt før istandsettingen etter bomben 22. juli 2011. Foto: Siri Wolland

Picasso. Stranden. Høyblokka. Bildet er tatt før istandsettingen etter bomben 22. juli 2011. Foto: Siri Wolland