Nasjonalmuseet – Arkitektur i Hvelvet.
1.9.2017 – 14.1.2018


Tekst og foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Museet er flinke til å ta fram og vise spennende nye og gamle temaer og personer innen arkitekturfeltet. Nylig ble en fin utstilling i Hvelvet åpnet med fotografier av Bjørn Winsnes. Han var en reklamefotograf som ble en kunstfotograf. Jeg synes han tar med seg det beste fra reklamefotografiet, inn til arkitekturen og kunstfotografiet. Han har et spennende blikk for kommunikasjonen i detaljene. Det blir på ingen måte likegyldig.

Foto Bjørn Winsnes, Administrasjonsbygning for Rikstrygdeverket, 1961. Arkitekt: Frithjof Stoud Platou. pressefoto fra Nasjonalmuseet - Arkitektur.
Foto Bjørn Winsnes, Administrasjonsbygning for Rikstrygdeverket, 1961. Arkitekt: Frithjof Stoud Platou. pressefoto fra Nasjonalmuseet – Arkitektur.

I 1950-årene utforsket flere fotografer arkitektonisk form for å uttrykke seg kunstnerisk. Bjørn Winsnes (1925-2012) gjorde også det, og det ble hans varemerke.
Winsnes fokuserte på arkitekturens skulpturelle form og overflater, og fotografiene ble komponert abstrakt og gjerne i ekstreme nærbilder. Dette var ganske annerledes enn den sosiale miljøskildringen som var et særtrekk ved nordisk arkitekturfotografi i denne perioden. Arkitekturfotografiet skulle først og fremst beskrive og dokumentere bygningene og omgivelsene rundt. Det subjektive blikket på arkitekturen ga nye muligheter.

 

Foto Bjørn Winsnes, Y-blokka i Regjeringskvartalet, 1969. Arkitekt: Erling Viksjø. Pressefoto fra Nasjonalmuseet - Arkitektur.
Foto Bjørn Winsnes, Y-blokka i Regjeringskvartalet, 1969. Arkitekt: Erling Viksjø. Pressefoto fra Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Bjørn Winsnes ville at fotografiet skulle bli vurdert som et selvstendig kunstnerisk uttrykk, og en gruppe fotografer forsøkte å lage en forbindelse mellom fotofeltet og andre kunstpraksiser. De inviterte for eksempel kunstneren Gunnar S. Gundersen med sine abstrakte ideer, til å kritisere fotografiene. Gundersens kunst var en inspirasjon for gruppen. I 1958 ble den første fotoutstillingen åpnet i et kunstgalleri i Norge.

20170905_142158
Gunnar S. Gundersen. Maleri, 1958. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Utstillingen er interessant. Linjer, kontraster, form og overflater gjør arkitekturen spennende. Bildene lever godt i dag, 50 år etter.
Winsnes var med på å etablere Forbundet Frie Fotografer (FFF) i 1974.

Les mer om utstillingen her.