Bloggeren på fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo.
Bloggeren på fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo.


Tekst og bilde fra utstillingen: Siri Wolland, kunsthistoriker og fotograf.

Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotograf Rune Eraker (f 1961) har arbeidet i mange år som dokumentarfotograf med særlig interesse for mennesker i vanskelige situasjoner og nød. Utstillingen «Fortell verden om oss» på Nobels Fredsenter i Oslo handler om frihetsberøvelse og menneskeverd. Foranledningen til denne tittelen var at Eraker fikk en papirlapp av en fange i et fengsel i Colombia, der det nettopp sto, «Fortell verden om oss».

Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

I 4 år jobbet Eraker med dette prosjektet om glemte fanger og andre som er ofre for frihetsberøvelse på mange vis, og utstillingen er riktig fin.
Dette er et tema jeg ikke tenker så ofte på, at man kan bli satt i fengsel for sine meninger eller ikke får bestemme over egen kropp eller eget liv. En god påminnelse om viktige forhold i deler av mange menneskers liv. Utstillingen er godt kuratert, og heldigvis for gode tekster og overskrifter. Bildene kan fort bli litt like. Best er fotografiene der de står alene eller blant få, under en overskrift.

En viktig utstilling. Gå og se!

Les mer her på Nobels Fredsenter sine sider.

Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.
Fotograf Rune Erakers utstilling Fortell verden om oss, på Nobelsenteret i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.