Tekst og foto fra Vikingskipshuset, Siri Wolland, kunsthistoriker og fotograf.

Jeg har nettopp lest historiker Tore Skeies bok «Hvitekrist, Olav Haraldsson og hans tid», fra 2018, og som er den første boken i serien «Kongenes tid» som utgis av Gyldendal forlag. Boken handler om Olav den helliges tidsperiode, ca 1000 år etter Kristus i en slags ny type drivende sakprosaform.

Treskjæringskunst! Foto Siri Wolland.
Treskjæringskunst! Foto Siri Wolland.

Ikke visste jeg at danskene var så tett knyttet til engelskmennene, gjennom så mange år? Ellers vet de fleste av oss hva det vil si å være viking, med lange reiser i majestetiske, men åpne skip, erobringer, krigføring, plyndring, vold og slag. Det er lett å bli interessert i denne tidsepoken som har vært beskrevet så livaktig i mange filmer, bøker og TV-serier. Vikingene fascinerer!

Osebergskipet var rikt utsmykket og utstyrt med overdådige gravgaver til de to kvinnene ombord. Restaureringen tok 21 år. Foto Siri Wolland
Osebergskipet var rikt utsmykket og utstyrt med overdådige gravgaver til de to kvinnene ombord. Restaureringen tok 21 år. Foto Siri Wolland

Vikingenes utsøkte skipsbygging og de utrolige sjømannskunnskapene de hadde, brakte dem rundt i verden og vikingene fikk med seg mange impulser hjem. Både skatter i edelt metall og nye vaner og tradisjoner.

Vi har et flott vikingskipsmuseum i Oslo som nå har fått midler over statsbudsjettet for å bygge et nytt bygg som skal sikre de unike skattene fra å bli til støv. Det er nemlig en overhengende fare for det. Tenk hvilken katastrofe det ville vært om våre vikingeskatter forsvinner. Det er nesten utenkelig.

Vikingskipshuset er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og sto ferdig i 1957. Foto Siri Wolland.
Vikingskipshuset er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og sto ferdig i 1957. Foto Siri Wolland.

Vikingskipshuset på Bygdøy er tegnet av arkitekten Arnstein Arneberg og er ett av hans hovedverk. Tegninger er lagt fram for det nye museet som skal knyttes til Arnebergs bygg. Det ser flott ut, så vi kan bare glede oss.

Museet er verd et besøk i dag også selvfølgelig. Les mer her.