Det er mange grunner til at folk vil bo i en by. En by har mange spennende kvaliteter som påvirker livsvalg.

Tekst og video/foto; Siri Wolland, kunsthistoriker, journalist og fotograf.

Noen bo der, mens andre vil bo der. Byutvikling gjelder for alle byer. Det handler om å definere behov, bygge nytt, bevare noe gammelt, utvikle næring og arbeidsplasser og studiemuligheter. Folk bor kanskje tett og logistikken i by må fungere. Noen byer er fra-flyttingsbyer og andre er til-flyttingsbyer. Estetikk i by er også viktig, og byen må ha nok uteplasser, parker og torg. Byutvikling gir særpreg og identitet. Alt dette gir jo uante muligheter, men det er ganske kompliserte prosesser. Uansett, gode byer må fungere godt på alle områder. Oslo er en slik by!

Utbygger og jurist Sverre Landmark er midt oppi byutviklingsprosjekter i Oslo til daglig. Han har lang erfaring og mange meninger om tema. Hvordan er prosessene, økonomien, behovene og kravene i dagens byutvikling? Politikere, utbyggere, arkitekter, kommune, stat og beboerne må samarbeide, for å få den beste byen!

Hør podkasten og samtalen med Sverre Landmark.

På Spotify

På Apple Podcasts

Eller trykk her:

https://embed.acast.com/5f6871eb3dd532329cd043ed/60abd6baf82f1d001a6ebd5e?cover=true

(Acast og WordPress er ikke kompatible ennå, derfor lenken.)