Anmeldelse:

Fotograf Erlend Michael Sæverud – G A T E
Galleri Ramfjord. 3-25 september 2016. Prosjektrommet.

foto1Erlend M Sæverud
Foto: Erlend Michael Sæverud. GATE

Fotografiene er i svart/hvitt og motivene er hentet fra gateplan i sterkt kontrasterende lys. Det lyse og mørke gir en spennende effekt på asfalten, i trikkesporene og husveggene, og fotografen har fått med seg noen fine sjatteringer av lys i vinduer og på husvegger som gjør bildene interessante å se på. Særlig interessant er menneskeskikkelsene som er på vei inn eller ut av lyset, eller kanskje inn eller ut av mørket. Høylyset lager en fin kontur rundt skikkelsene. Jeg likte godt at fotografiene er i et stort format.

Foto3ErlendMSæverud
Foto: Erlend Michael Sæverud. GATE

Det er mange fotografer som er fascinert av det monokrome uttrykket i fotografier og jeg får assosiasjoner til den amerikanske fotografen Paul Strand (f 1890-1976). Strand var tidlig på 1900-tallet inspirert av malere som Cézanne, Braque og Picasso, som gjorde at han begynte å arbeide med abstrakte mønstre og former i sine bilder, i sort-hvitt naturligvis. Han bearbeidet ikke negativet eller manipulerte kopien, men holdt seg til de rent fotografiske arbeidsmetoder, der han særlig fanget opp sort-hvite kontraster ofte i abstrakte, men naturlig lys og skyggemønstre.

StrandWallStreet
Foto: Wall Street (1915) Paul Strand
strand-porch-shadows-1915
Foto: Porch Shadows (1915) Paul Strand

Paul Strand var medvirkende til å etablere fotografiet som en kunstform på 1900-tallet.

Intensjonen er kanskje å presentere Erlend Michael Sæveruds fotografier som kunst, og kanskje er det også fotografen selv som vil bli presentert med en slik tekst;
«Inspirert av science fiction, surrealisme og film noir, trekker han universet ned i gatene, som er lyssatt av “quasarer,” og der sorte hull er porter til parallelle verdener. Tanken er at disse portene er metaforer for våre egne ukjente sider, hvor vi kan gå inn å utforske vårt menneskelig vesen og våre egne liv. En Quasar er en gass-sky som stråler ut fra begge sider av et sort hull. Lyset fra denne gass-skyen er sterkere en alle stjernene i melkeveien tilsammen. Når dette observeres fra jorda, er vi vitne til et lys fra universets opprinnelse.» (sitatet er fra Galleri Ramfjords presentasjonstekst)

Eller som i intervjuet hentet fra tidsskriftet Fotografi no5; «For meg er de gode komposisjonene en tilstand».(..) «Mennesker blir til fremmede vesener og gatene til nye univers. Skygger kommer til liv og skaper egne historier. Og nettopp i dette ligger metaforene, det å tørre å gå inn i noe man ikke er kjent med, enten det er i seg selv eller andre.»

Fotografiene trenger ikke svulstige, forsøksvis dypsindige tekster. For meg forstyrret teksten opplevelsen av fotografiene.

foto2ErlingMSæverud
Foto: Erlend Michael Sæverud. GATE

Det er en økende tendens i bruken av et poetisk, kvasi-filosofisk og akademisk uforståelig norsk i beskrivelse av kunst. Det burde være unødvendig også i beskrivelsen av fotografi.
Men dra og se utstillingen. Den er fin.

Tekst: Siri Wolland
(Kunsthistoriker og fotograf)

Adresse: Galleri Ramfjord. Schwensensgate 1 på St.Hanshaugen i Oslo
E-post: post@galleriramfjord.no
Åpningstider: torsdag-fredag 12.00-18.00 og lørdag-søndag 12.00-16.00!
Telefon: 22564370 / 98611244

Kilder:
www.snl.no
Wikipedia om Paul Strand
Galleri Ramfjord
Fotografi No5