Virgohamna på Svalbard har synlig spor etter hvalfangeres aktivitet fra 1600-tallet og baser etter flere polfarere på slutten av 1800-tallet.

Virgohamna. Foto: Siri Wolland
Virgohamna. Foto: Siri Wolland

Salomon August Andrée var her i 1897 for å rigge sin ballongferd i Jules Vernes ånd mot Nordpolen. Her finnes restene etter huset til engelskmannen Arnold Pike som overvintret på stranden. Polfarer og amerikaneren Walter Wellmans base (1894) ligger rett ved siden av Harlinger kokerij fra 1640-tallet.

En 1600-tallsgrav i Virgohamna. Foto: Siri Wolland
En 1600-tallsgrav i Virgohamna. Foto: Siri Wolland

Mange vil nok kunne kalle kulturminnene som ligger her for skrot, og flere har allerede gjort det offentlig. Det er en misforståelse. Med det er likevel et kaos av rust og treverk, råtne rep og morkne tøyfiller, vaiervaser og skjeve tønner.

Kulturminner i Virgohamna. Foto: Siri Wolland
Kulturminner i Virgohamna. Foto: Siri Wolland

Det er satt opp en informasjonsmonter på stedet, men mer utfyllende informasjon er nødvendig for å få en forståelse av kulturminnene her.Ferdsel på Virgohamna overstiger lett områdets tålegrense, og Riksantikvarens pensjonerte fagdirektør Susan Barr har foreslått at det bygges en opphøyet gangvei for å skåne kulturminnene fra turisttråkk. Dette ville eventuelt vært er uvanlig tiltak på Svalbard.

Tekst og foto: Siri Wolland.
-På tur for Riksantikvaren

Les mer. www.riksantikvaren.no