Stranden, Pablo Picasso. Utført av Carl Nesjar. Foto Siri Wolland.
Stranden, Pablo Picasso. Utført av Carl Nesjar. Foto tatt kort tid etter 22/7/11 av Siri Wolland.

Tekst og foto; Siri Wolland, kunsthistoriker og fotograf

Alle var enige i bevaringen av regjeringskvartalet i Oslo før 22. juli 2011. Verneplanen for regjeringskvartalet var klar. Bygningene var monumenter over den moderne velferdsstaten Norge, og var et resultat av nasjonsbyggingen etter 2. verdenskrig.

Usikkerhet knyttet til omfanget av ødeleggelsene gjorde at fredningssaken ble lagt i bero selvfølgelig etter 22. juli 2011. Jeg fikk komme inn i bygningene for å fotografere kunsten kort tid etter at bygningene var sikret. Kunsten av verdenskjente Pablo Picasso og våre egne markante kunstnere var tilsynelatende ikke skadet, bare nedstøvet. Arkitekt Erling Viksjøs signalbygg sto imot forsøket på ødeleggelse.

Nærbilde av elvegrusen i betongen som utgjør Picassos norske murkunstverk. Foto Siri Wolland.
Nærbilde av elvegrusen i betongen som utgjør Picassos norske murkunstverk. Foto Siri Wolland.
Utstillingsplakaten på veggen. foto Siri Wolland.
Utstillingsplakaten på veggen. foto Siri Wolland.

Nasjonalmuseet – Arkitektur og Riksantikvaren laget utstillingen Picasso – Oslo i 2013 sammen med kurator og kunsthistoriker Karin Hellandsjø, som et bidrag i debatten om å bevare kunsten, bygningene og regjeringskvartalets fremtid.
Skjebnedagen nærmer seg nå.

Det er ulogisk at Y-blokka må rives. Begrunnelsene er ikke overbevisende. Jeg håper framtidens sikkerhetsspørsmål ikke krever at verdifulle bygninger må rives. Hvordan skulle det da gå?

La Y-blokka stå!

Les mer om utstillingen her på Nasjonalmuseet-Arkitektur sine sider.

Les mer om utstillingen her på regjeringen.no