Tekst og foto fra utstillingen; Siri Wolland, kunsthistoriker, journalist og fotograf.

Fotografiet har mange uttrykksformer og mange kunstnere undersøker fotografiets uttrykksformer. Tine Poppe er en slik fotograf. Ofte jobber hun dokumentarisk, men hun undersøker også fotografiets alle andre kunstuttrykk. Som grafisk designer har hun mange verktøy og uttrykk som undersøkes. Nå stiller hun ut arbeider sammen med sin talentfulle datter Martine, hos Tonje Buer i den ganske nyopprettede Buer Gallery på Skøyen i Oslo.

Tine Poppe fotograferer gjennom glass, der farger og uskarpe flater danner mønstre og rom. Hun maler et nytt lag på toppen. Martine Poppe skaper skulpturale effekter i sine verk, med lag på lag av folder av tøy, maling og epoxy. Mor og datters verk er forskjellige, men hører likevel sammen som innskutt bisetning i hverandres resonnement.  

Buer Gallery åpnet i september 2020, og det er jammen ganske håpefullt i en ellers anstrengende tid for kunstsektoren. For kunstnere og for publikummere må det være fantastisk at gallerier holder åpent, når kulturlivet andre steder ligger nede for telling. La oss støtte opp om dem som holder koken, og møt opp! Vi vet jo hva smittereglene tillater, så dette bør kunne bli bra.

Buer Gallery
Tine og Martine Poppe.
14-31.januar 2021.

Les mer her: Buer Gallery