Tekst og foto fra utstillingen, Siri Wolland, kunsthistoriker, journalist og fotograf.

Kjell Torriset (1950) har de siste 30 årene bodd og virket i England. Men han har ikke vært langt borte fra den norske kunstscenen. Nå stiller han ut et betydelig antall verk i Galleri Brandstrup, under tittelen Sense of Place. Torriset er en av Norges mest kjente samtidskunstnere, og særlig kjent for sitt poetiske bildespråk. Han maler figurativt og abstrakt samtidig, han tegner og har ofte sitater eller bruddstykker av historier og setninger i bildene sine. Blandingen av flere lag av uttrykk kiler nysgjerrigheten. Torriset er opptatt av kunsthistorie, litteratur og filosofi og det påvirker kunsten.

Jeg likte veldig godt kvinnefigurene på store vertikale flater. Noen var Munch-inspirert i sin uttrykksfulle dysterhet, mens andre kvinnefigurer har fått tekstur av maling lag på lag, men også strek-tegninger enkelte steder. Ikonografiske elementer (symboler) gjenkjennes. Figurene kan være plassert svevende i et rom, løsrevet fra andre referanser. Her kan betrakteren tolke og dekode det konkrete, det abstrakte, det mytiske og metafysiske i kunsten. Eller bare la seg rive med.

Midt i pandemien har Kjell Torriset, Mathilde Fasting og Galleri Brandstrup gjort sitt beste for å presentere denne flotte utstillingen. Mange åpninger med få mennesker til stede hver gang, har gjort det mulig å vise kunsten.
Skuespiller Nicolay Lange-Nielsen har lydsatt og fremførte noen av Kjell Torriset sine tekster. Spennende stemningsfullt.

Skuespiller Nicolay Lange-Nielsen framfører Kjell Torrisets tekst.

Kjell Torriset
Galleri Brandstrup
4-20 februar 2021

https://www.brandstrup.no/exhibitions