Tekst og foto/video, Siri Wolland, kunsthistoriker, journalist og fotograf.

New York

Byer er spennende steder. Jeg er en urban person og finner lett fram i de fleste byer, i motsetning til ute i naturen der jeg lett går meg vill. Jeg forstår byens logikk. De fleste byer har mye til felles fordi de er bygget og utviklet med noen krav til bruk og funksjon knyttet til seg. Jeg har snakket med flere mennesker som er spesielt opptatt av byutvikling, og arkitekt og professor Thomas Thiis-Evensen er en av dem. -Fra byggeri til humanisme, sier Thiis-Evensen. Vi har laget noen korte filmsnutter om tema. Se nedenfor.

Arkitekt Thomas Thiis-Evensen.

Historisk er fremveksten av byene knyttet til sivilisasjonens utvikling intet mindre. Vi snakker om fast bosetting, dyrking av jord og temming av husdyr for kanskje 11000 år siden. Rester av en bymur er funnet i Jeriko i Jordandalen (i dagens Palestina) og er fra yngre steinalder. Men rene byfunksjoner er «bare» 8000 år gamle. Oppfinnelser som hjulet, seilet og skrivekunsten påvirket byutviklingen også. Det er nemlig tekniske, økonomiske og samfunnsmessige elementer som gjør at det lønner seg å være samlet i byen. I byen bodde kongen, rådgivere og embetsmenn, presteskapet, håndverkere og handelsmenn. Når handel og rikdom kom til byen, kunne man også kjøpe seg hær og flåte, og byene kunne lettere forsvare seg. Oldtidsbyen Roma hadde ca 600.000 innbyggere og var et viktig maktsentrum av mange grunner, og da Romerriket falt på 400-tallet, fikk det store konsekvenser for handelen og bylivet i hele Europa.  

Byene i middelhavslandene utviklet seg raskere enn i Nord-Europa. På 1000-tallet blomstret handelen opp (igjen) og byene utviklet seg rundt transportårene. Byen Birka i Sverige er den eldste byen i Skandinavia, og er fra ca 750. De eldste norske middelalderbyene er Tønsberg, Trondheim, Oslo, Sarpsborg, Bergen, Stavanger, Skien, Hamar og Ålesund.

Makten ble stadig sterkere i byene. Den teknologiske utviklingen og den industrielle revolusjon fikk fart på urbanisering og rundt 1850 var Europeiske hovedsteder blitt millionbyer. Jernbane og dampskip trengte også arbeidskraft, for varene skulle jo frem, og man trengte nå flere typer håndverk som ikke bare var knyttet til landbruket.

Folk kom til byene for å finne arbeid. Arbeidsfolk bodde tett, hadde harde arbeidsvilkår, og bodde ganske dårlig i nærheten av fabrikkene. Det ble et tydelig klasseskille i byene. Ferdselsårer, trikk og T-bane etter hvert, gjorde det mulig for folk ha en jobb med litt avstand fra hjemmet og byene kunne vokse ennå mer. Bilismen satte selvfølgelig sitt preg på byene.

Grunnen til denne korte historiske gjennomgangen av nesten alle byers utvikling, er for å skape en forståelse for at økt tilflytting, akutt behov for boliger, etablering av arbeidsplasser, transportårer i krigstid og fredstid, i tillegg til alt annet som skjer i en by, har hatt sin påvirkning på byutviklingen, men også for folket og landet, uansett hvor. Byutvikling er så viktig!

Vi har etter hvert som samfunn fått en solid erfaring på hva som fungerer godt i en by, og hva man absolutt må unngå neste gang man har sjansen.

Byutvikling er politikk. Også arkitektursjangere og trender dominerer. I tillegg vet man mye om gettofisering og sosiodemografiske forhold i en by. Dersom en by er en tilflyttingsby eller en fraflyttingsby vil det være viktig for byutviklingen, og bevaring og vern av gamle bygninger påvirker utviklingen for å nevne noe.

Estetikk i by er et spennende tema, og opplevelsen av hva som er stygt og pent er mindre tilfeldig enn det man kunne tro, og smaken varierer naturlig nok. En by, en gate, et torgs funksjon kan man snakke mye om. Mange mennesker er opptatt av byutvikling og Arkitekturopprøret, som er i vinden for tiden, er et utløp for det.

Arkitekt og professor Thomas Thiis-Evensen er en mann som aldri sover. Han har meningers mot og deltar ofte og gjerne i diskusjoner om dagens byutvikling og arkitektur. Han mener at arkitektstanden og andre involverte bør interessere seg for de gode historiske prinsipper og har laget en sjekkliste knyttet de historiske byenes logiske oppbygning.

Vi har sammen laget seks små korte videosnutter om tema, som jeg tror mange har glede og interesse av å se på. Det har vært riktig moro å lage dem. Takk Thomas Thiis-Evensen for viktige bidrag i debatten.

Her kan du se alle filmene: