Tekst, foto/video/podkast av Siri Wolland, kunsthistoriker, journalist og fotograf.

Byutvikling berører mange mennesker på mange forskjellige måter. Bevaring av gamle bygg som forteller vår historie, og vern av bygg fra en spesiell tidsperiode er ingredienser i vår felles identitet og kulturarv. Vi har klima og miljøutfordringer som må løses på kort og lang sikt. Sirkulærøkonomi, gjenbruk og bevaring av bygninger som allerede står, er miljøvennlig. Hvordan lar det seg kombinere med moderne byutvikling?

Ola Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen og han har mange meninger om dette tema. Den største utfordringen i byutviklingen er bærekraft, sier Fjeldheim. Byene er avhengig av fungerende omkringliggende områder og logistikk for å være effektiv og bærekraftig by. Hør mer om dette i podkasten som du finner nedenfor.
Spotify
Apple Podcast

Eller trykk her:

https://play.acast.com/s/cultura-notes-podkast