Tekst og foto Siri Wolland, kunsthistoriker, fotograf og journalist på Martinique.

Veks Van Hillik (France). Festival d’art mural 2020.

Alle storbyer har gatekunst i en eller annen form. Noen av byens innbyggere har villet uttrykke seg i det offentlig rom, og tatt fram spraymalingen. Graffiti er anerkjent kunstform etter hvert, men tagging er kanskje mest vanlig. Noen av disse uttrykksfulle menneskene har omdannet «kludderet» til signaturer langt utover «Tor var her». På Borgund stavkirke (ca 1150) er det nettopp risset inn «Tor var her» i runeskrift. Kanskje Tor syntes at gudstjenesten var lang og kjedet seg en smule allerede på 1100-tallet? Graffiti har eksistert i alle tider.

Folkekunst kalles det også, og kan være humoristisk til det grove, og ha en bitende ironi. På Martinique i hovedstaden Fort-de-France har de laget en årlig kunstfestival, der lokale og internasjonale street-art-kunstnere inviteres til å lage sine verk på byens store murvegger. Selskapet Milmur (som betyr tusen murer) står bak festivalen sammen med kommunen, byen og andre interessenter.

Martinique er forøvrig et fransk oversjøisk departement, og er dermed medlem i EU. Tema for festivalen i 2020 var «Homme et la mer des Caraïbes» som ville skape bevissthet om havets mange utfordringer, for slik å kunne motivere og kjempe for tiltak som kan beskytte naturen og havet.

I bydelen Terres Sainville har man erfart at gatekunsten hjelper for flere ting. Denne bydelen har mange utfordringer. Innbyggerne er immigranter og husene er i dårlig forfatning. Søppeltømming, vann og kloakk fungerer ikke godt, og kriminell virksomhet er utbredt. For noen år siden ville politikere stenge bydelen inne bak jerngitter, som i en getto. Folk er sinte og tillit til myndighetene er lav. I gatene er det ca 10.000 VHU som betyr Vehicule Hors Usage, som er ødelagte og eierløse biler. Det er lett å forstå at bilene er en helserisiko og forurensende, men farlig også fordi de er klekkerier for mygg. Dengue-feber er ikke uvanlig her. Når et hus faller ned eller brenner, blir husområdet til en ny søppelplass for VHU- biler og annet søppel. Kunstfestivalen har erfart at de kan bedre situasjonen i bydelen med gatekunsten. Når de store monumentale maleriene kommer på plass, blir søpleområdet foran fjernet. Man anlegger en liten hage for dyrking av grønnsaker, eller en gressflekk, som blir værende. Både gatekunsten og omgivelsene får stå i fred. Innbyggerne er selvfølgelig involvert i arbeidet. Sakte, men sikkert kan gatekunsten bidra positivt inn i samfunnet.

Murmure street (France), Festival d’art mural 2020.

Også på Martinique er naturen og havet viktig for å leve. Gatekunsten kan minne folk om det viktige budskapet, samtidig som kunsten kan brukes i undervisning, skape samhold og felleskap i lokalmiljøet. Og kunsten er tilgjengelig for alle.

Les mer her https://milmurs.com/

Ruben Carrasco (Mexico), Festival d`art mural 2019.
L’Atlas (France). 2015.