Av Siri Wolland, kunsthistoriker, journalist og fotograf, i Napoli.

Begavet som han var, malte Caravaggio ofte store malerier som dette med religiøse motiver og budskap. Caravaggios liv var forøvrig fylt av fyll og spetakkel, vanskeligheter, pengeproblemer og mord. Han drepte en mann i duell og måtte flykte fra Roma. Da Caravaggio kom til Napoli fikk han oppdraget å male bildet De sju barmhjertighetsgjerningene (1607) av brorskapet Pio Monte della Misericordia for 400 Dukater. En Dukat var en venetiansk gullmynt som er verd ca 1950 kr pr stk regnet om i dagens gullpris. Brorskapet drev med veldedighet (derav barmhjertighet) og ville ha et maleri som viste dette arbeidet. Et uvanlig bilde på mange måter.

De sju barmhjertighetsgjerningene innebar for det første å begrave de døde. I bakgrunnen til høyre bærer to menn en død mann, og bare føttene er synlige. Så besøkte man de fengslede og ga mat til de sultne. Til høyre gir en kvinne en fengslet mann melk fra brystet. Dette bildet henspiller på den klassiske historien om romersk veldedighet. Man skal beskytte de hjemløse, og maleriet viser en pilegrim (tredje mann fra venstre med skjellet i hatten) som ber en gjestgiver (helt til venstre) om ly. Man skal kle på de nakne og St. Martin av Tours, fjerde mann fra venstre, har revet kappen sin i to og gitt den til den nakne tiggeren i forgrunnen, og minner om helgenens populære legende. Man skal videre besøke de syke og St. Martin hilser og trøster den invalide tiggeren. Man skal gi vann til de tørste og Samson (andre fra venstre) drikker vann fra kjevebenet til et esel. Helt på toppen av bildet troner Jomfru Maria lady of Mercy, sammen med Jesusbarnet som blir båret av engler.

De fleste malerier har ett tema som bildet bygges opp rundt, mens dette maleriet beskriver mange hendelser. Det skulle få betydning for italiensk maleri i tiden som fulgte. Caravaggio maler i sterk lys-skygge (chiaroscuro) kontraster og i en manneristisk stil, som betyr uttrykksfulle og følelsesladde ansikter og markert kroppsspråk. Caravaggio er en av mine favorittmalere fordi han komponerer så nøye, har spennende fargebruk og dramaturgi i bildene sine. Jo mer man studerer bildene hans, dess mer oppdager man av skjulte skatter.

De sju barmhjertighetsgjerningene henger fortsatt i kirken Pio Monte della Misericordia i Napoli, som altertavle i det vakre kirkerommet.

Cultura Notes samarbeider med kunstmagasinet FEELGOOD og det kommer flere spennende reportasjer fra Napoli i juni 2022.