Om Un Oeuf, et galleri og visningssted for kunst i vid forstand.

Tekst og foto Siri Wolland, kunsthistoriker, fotograf og journalist.

Egget kommer først! Un Oeuf betyr et egg på fransk. Det er symbol og et eksempel på et utgangspunkt og kjerne for kunsten. Det betyr starten for kunsten, som et første visningssted for unge kunstnere og nye kunstuttrykk. Un Oeuf er også et klekkeri for kunst, et laboratorium for kunstnerisk virksomhet.

Det holdes kurs og workshops, og «atelier» som avholdes her er deling av kunnskap. Kunstformer, både etablerte og nye former for uttrykk blir vist, og “Atelier” er stedet der kunstner og kunstformen kan vises, forskes- og øves på. Un Oeuf vil være et lavterskeltilbud for ikke å være elitistiske og utelukke noen brukergrupper eller kunstnergrupper. Samfunnsoppdraget er å nå mange mennesker, med kunst som er for alle. Om ikke på samme tid. Dette er en møteplass og et åpent hus for kunsten, kunstnere og publikum. Det er en “Station Culturelle”.

Galleriet Un Oeuf ligger i Fort de France, hovedstaden på Martinique. Martinique er et fransk oversjøisk departement, og er dermed i EU og valutaen er Euro. Martinique er også en øy i Karibia, i nedre delen av Antillene, nær Latinamerika og Venezuela. Historisk er Martinique en fransk koloni og slavearbeid og slavehandel foregikk her fra 1648 til 1850 for å møte verdens behov for sukker. Enorme sukkerplantasjer hadde behov for mange slaver. Mens store rikdommer bygget seg opp og ble fraktet til Frankrike og resten av verden, levde slavene på Martinique under umenneskelige vilkår. Historien preger den jevne innbygger på Martinique.

Før Christoffer Columbus kom til øya i 1498, og franskmennene i 1635 bodde Arawak og Taino-folket her. Det var indianske stammer fra fastlandet, altså Latinamerika, som kom til øyene ca 2000 f.kr. De etter hvert ble jaget bort eller tatt av dage av europeerne.

Kulturhistorisk og kunstnerisk er Martinique preget av sin amerindianske kulturarv, men også av sine afrikanske røtter, og europeisk påvirkning. Kulturminnene på øya er mange og forteller om liv i vanskelig kår, men også av utholdenhet, overlevelse, religion, ritualer, vær og vind, mat og musikk.

Frédérique Leplingard er 35 år og var lærer i design, før hun fikk jobben som kreativ leder ved Un Oeuf for 6 år siden. Hun er hjertet og krumtappen i galleriet og har en finger med i alt som skjer her. Åpent hus er viktig, og stedet er kunstnerdrevet.

Kunstnerisk leder, Frédérique Lemplingard.

Un Oeuf er en privat stiftelse. Det finansieres av salg av kunst, kurs, og workshops og de har en bar som går ganske bra. De får av og til midler av kommunen og byrådet til prosjekter.

Nå er det mine fotografier som blir vist der.

Jeg viste frem mine sorthvite fotografier da jeg var på Martinique i desember. Frédérique utfordret meg i å ta bilder med motiver fra Martinique i samme sjanger, så skulle vi lage utstilling. Og det gjorde vi!

Utstillingen heter «Caraïbe rencontre Nordique Noire et vice versa». Og for et spennende møte det ble!

Les gjerne mer her.

http://www.1oeuf.com