PS Krøyer, Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 1893. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.
PS Krøyer, Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 1893. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Tekst og foto; Siri Wolland, kunsthistoriker og fotograf. 

Skagen er et idyllisk sted på tuppen av Danmark som vender ut mot Norge, Nordsjøen og Kategatt. Her ble en koloni skandinaviske malere betatt av lyset, havet og realismen på slutten av 1800-tallet. Skagenmalerne er et begrep i kunsten som de fleste kunstglade kjenner til. Denne begeistringen smitter over på oss besøkende også. Det er en fryd å gå lange turer på stranden i all slags vær og nyte havet, lyset og fargene.

Fra Skagen, i Danmark. Foto Siri Wolland.
Fra Skagen, i Danmark. Foto Siri Wolland.
Råbjerg Mile i Skagen, i Danmark. Foto Siri Wolland.
Råbjerg Mile i Skagen, i Danmark. Foto Siri Wolland.

Mest kjent av de gamle malerne er P.S. Krøyer, Anna og Michael Ancher, norske Christian Krohg og Viggo Johansen. Skagenmalerne malte moderne, i motsetning til eller i opposisjon til akademisk maleri, og danskene kaller epoken den danske gullaldertradisjon.

PS Krøyer, Lille pige stående på Skagen Sønderstrand, 1884. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.
PS Krøyer, Lille pige stående på Skagen Sønderstrand, 1884. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Skagens museum
Skagens Museum har siden 1908 samlet skagenmalernes verk for å bevare kunsten i tilknytning til stedet der kunsten faktisk ble skapt.

Anna Ancher, Solskin i den blå stue, 1913. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.
Anna Ancher, Solskin i den blå stue, 1913. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

I denne aktuelle samlings-utstillingen vises verk av Jean Altamura, Anna Ancher, Helga Ancher, Michael Ancher, Oscar Björck, Gad Frederik Clement, Holger Drachmann, Viggo Johansen, Christian Krohg, Marie Krøyer, P.S. Krøyer, Carl Locher, Thorvald Niss og Laurits Tuxen. Veldig flott.

PS Krøyer, Sommeraften ved Skagen, 1892. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.
PS Krøyer, Sommeraften ved Skagen, 1892. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Den lokale Brøndum-familie ble avgjørende for dannelsen av kunstnerkolonien, fordi  det var i familiens gjestgiveri eller hotell at alle kunstnerne samlet seg. Familiens yngste datter Anna ble en av de mest kjente skagenmalerne og hun giftet seg med maleren Michael Ancher. Sammen bygget de atelier i hagen på hotellet.

Anna Ancher, Fru Ane Brøndum i den blå stue, 1913. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.
Anna Ancher, Fru Ane Brøndum i den blå stue, 1913. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Så ble Skagens Museum etterhvert bygget i Brøndum Hotels gamle hage. Da museumsbygningen stod ferdig i 1928 besto samlingen av 325 verk. Etter fusjonen med Michael og Anna Anchers Hus og Drachmanns Hus i 2014, er samlingen vokst til nesten 9000 verk.

Skagen byr på flott natur, kulturminner, historie, kunst, god mat og hyggelig folk.
Og jammen verd et besøk.
Les mer om museet her: